image

Obvestila


Proslava na Vodiški planini ob Partizanskem domu 6. avgust 2022

KRAJEVNIM ODBOROM ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE NOB ZDRUŽENJA BORCEV AZ VREDNOTE NOB  RADOVLJICA  

Letošnja proslava v spomin 81. obletnice ustanovitve Cankarjevega bataljona in praznika Občine Radovljica bo.

V SOBOTO, 6. AVGUSTA 2022 OB 11. URI PRI PARTIZANSKEM DOMU NA VODIŠKI PLANINI.

Naprošamo Krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote NOB, da pričnejo takoj zbirati udeležence, ki bodo na proslavo prišli z avtobusom. Zaželeno je, da se proslave udeležijo tudi praporščaki.

Število udeležencev javite do srede 3. avgusta 2022,  telefon:04 531-49-06 / 041 970-668 ali na e-pošto zbnob@siol.net. Cena prevoza je 8 EUR.

Odhodi avtobusov: 
1. avtobus
Krnica ob 8. uri, Zg. Gorje, Zasip ,   Bled Union 8,15, Lesce glavna postaja 8,25, Lesce-Tulipan, Radovljica Isospan 8.30, Radovljica glavna postaja 8,30, Lancovo, Lipnica Iskra 8,50, Kropa, Vodiška planina.

2. avtobus Iz Bohinja po dogovoru.                                      

Tovariški pozdrav!
Danijela Mandeljc, lr
Predsednica

Pripeta datoteka: 2022-VODISKA_KOZB-OBVESTILO.pdf

Razpis Triglav, simbol slovenstva

Razpis 36. spominskega pohoda združenja borcev za vrednote NOB, veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS in SEVER) in slovenskih častnikov na Triglavu

Spominski pohod posvečamo Triglavu - simbolu slovenstva in patruljam, ki so se v boju za svobodo in neodvisnost povzpele na vrhu v letu 1944 in letu 1991. Pohod in zaključna prireditev predstavljata eno od osrednjih vsakoletnih domovinskih prireditev v Sloveniji.

1. PROGRAM POHODA

36. spominski pohod bo 08. in 09. julija 2022. Na pot bomo krenili v petek, 8. julija ob 6. uri z Rudnega polja.

Organizirani pohodniki iz posameznih tradicionalnih smeri na pot krenejo po svojih programih in s svojim   varovanjem.  
Z  Rudnega polja nas bo pot vodila nad Velim poljem, mimo Vodnikovega doma preko Planike na vrhu Triglave,  kjer bo ob 13. uri krajša kulturna slovesnost.  V primeru slabega časa se start pohoda prestavlja za eno uro  do 11. ure, ko bo sprejeta končna odločitev – pohod DA ali pohod ODPOVEDAN!!

Vzpon na vrh od doma Planika in Triglavskega doma bo organiziran samo v zanesljivem vremenu. Sestopili bomo k Triglavskemu domu na Kredarici. Vsem združenjem priporočamo, da pohodnike opremijo s svojim praporom, ki ga bodo ponesli na vrh Triglave oziroma na Kredarico. Posamezna združenja naj organizatorju sporočijo udeležbo na gori s praporom. Prevoz praporov s helikopterjem na relaciji Rudno polje – Kredarica in nazaj bo možen, če bo vreme dopuščalo let helikopterja.

Ob 16. uri bomo pred Triglavskim domom na Kredarici obeležili naš pohod in njegovo zgodovinsko izročilo na proslavi s pozdravnim nagovorom in kulturnem programu. Program bomo pričeli z mimohodom praporov vseh združenj po protokolu, ki ga določi praporščak ZVVS. Če pohod na vrh ne bo mogoč, bo proslava na Kredarici predvidoma ob 15. uri. Po slovesnosti bomo nadaljevali z druženjem.

Želja je, da bi kulturni program na Kredarici izvajali kulturne iz vrst pohodnikov. Vabimo pevce, recitatorje in druge, da pripravljenost za nastop javijo organizatorju, ki bo pripravil vse potrebno za usklajeno nastopanje. Odhod s Kredarice nazaj na Rudno polje bo 9. julija, ob 7. uri. Od 10. ure do 13. ure bo za vse udeležence pohoda na Rudnem polju organizirana prehrana, enolončnica - kosilo. Po tej uri prehrane NE BO več mogoče dobiti! Ob 13. uri bo na biatlonskem stadionu na Rudnem polju zaključna prireditev. Prireditve se bomo pohodniki udeležencev s postrojem ob 12,45 uri s svečanim prihodom pohodnikov v spremstvu praporov s pohodom na prireditvenem prostoru.


2. ZBIRANJE PRIJAV

Število prijav pohodnikov je neomejeno. Število prenočišč v Triglavskem domu na Kredarici, Planiki in Staničevi koči ne omejujemo več. Združenja sama po svojih kriterijih določijo kdo bo kje spal. Organizator bo rezerviral vsa razpoložljiva prenočišča na Kredarici, Domu Planika in v Staničevih koči. Prijave zbirajo posamezna območna združenja. Izpolnjene prijave v seznam prijavljenih pošljite na naslov:

- Območno združenje VVS Zgornje Gorenjske, Ljubljanska c. 60, 4240 Radovljica

- Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica, Gorenjska c. 25, 4240 Radovljica

- Združenje SEVER, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

- ZSČ, Športna dvorana Vojašnice Edvarda Peperka, Leskoškova cesta 7a, 1000 Ljubljana

Krovne organizacije - zveza do 24. junija 2022 urejene in popolne prijave (spis in izpolnjene prijave) oddaj organizacijskemu odboru, Gorenjska cesta 25, 4240 Radovljica. Kasnejših prijav ne bomo sprejeti, možne bodo samo spremembe do 30. junija. S 3. julijem bo narejen končni spisek na osnovi katere bodo izvršene rezervacije in razdeljeni boni za posamezne koče. Prevzem majica, kap znak in bonov za posamezne skupine mora biti organizirano tako, da ena oseba prevzame ves material za vse člane skupine. Po dogovoru bo prevzem možen že v sredo, 6. 7. od 11. ure dalje v hotelu Center na Pokljuki, sicer pa v četrtek, 7. 7. od 10. ure dalje v sprejemni pisarni pohoda na Rudnem polju. Vsaka skupina vnaprej določi svojega predstavnika, zadolženega za pravočasno podelitev posameznikom. Skupine, ki želijo kosti za prenočišče in prehrano prevzeti na kredarici naj to obvezno navedejo v prijavi, preostane artiklov v vrečki pa prejmejo v soboto, 9. 7. na Rudnem polju na Pokljuki.


3. ORGANIZACIJA NOČITEV

Organizator bo v hotelu CENTER na Rudnem polju v Vadbenem centru SV na Pokljuki rezerviral razpoložljiva prenočišča za pohodnike iz oddaljenih krajev, ki bi bil dan pred pohodom s četrto na petek prespati na Pokljuki ter s petka na soboto pra takov na Pokljuki. Rezervacija prenočišča v hotelu CENTER si pohodniki zagotovijo sami po telefonu telefonsko številko 04 532 00 00 ali na E-naslov info@center-pokljuka.si v času do ponedeljka, 4. julija 2022.

VSE OSTALE REZERVACIJE POTEKAJO IZKLJUČNO PREKO ORGANIZACIJSKEGA ODBORA!

Rezervacije bodo izvršene po vaših željah. Velja načelo, kdor se prej prijavi - prej dobi prostor. Blok za prenočitev v posameznih koči ostane pri gostu in služi kot dokazilo rezervacije prenočišča. Pohodniki željo za prenočišče v vojašnici na Pokljuki navedejo v prijavnici in jo uskladijo v svoji krovni organizaciji s prejemnikom prijave! Koordinacija za prenočišča v Vadbenem centru SV na Pokljuki, domu Planika in Staničevem domu bo delovala preko krovnih organizacij v spletnem naslovu janez.kunstelj1@telemach.net koordinator pa bo g. Janez Kunstelj. Spiske prenočitev združenja skupaj s prijavnicami pošljejo na naslov : Organizacijski odbor pohodov na Triglav, Zveza borcev za vrednote NOB Radovljica, Gorenjska c. 25, 4240 Radovljica.

Organizator bo vsakemu združenju izdal ustrezno število rezervacijskih kuponov pred pohodom v prijavo pisarni na Rudnem polju.  Brez predloge tega kupona na recepciji planinske koče, nočitev v teh objektih ne bo možna. Združenja zberejo denar za pohodnike, ki bodo nočili v Vadbenem centru SV na Pokljuki, Triglavskem domu na Kredarici, domu Planika ali Staničevi koči za samo noč ali za nočnino z enolončnico in ga vplačajo na TRR organizacijskega odbora št. 07000-0000473741 pri GB dd Kranj. Združenje naj vplača ločijo za nočitev in prispevek 17 € za stroške udeleženca za pokritje organizacije. Po vplačilu obvezno pisno sporočite organizatorju za kar je plačano navedeno! To velja še posebej, če je z enim univerzalnim plačilnim sredstvom nalogom skupaj vplačano za več pohodnikov.

Cena prenočitve v vadbenem centru Pokljuka je 8,00 € na osebo, cena prenočitve z enolončnico in čajem v Triglavskem domu na Kredarici, v domu Planika ali Staničevem domu bo 28 € na osebo. V ceni je zajeto tudi plačilo turističeo takse.


4. POGOJI ZA UDELEŽBO IN NAVODILA ZA POHOD

Pohoda se lahko udeležijo člani ZVVS, PVD SEVER, ZSČ, ZB za vrednote NOB, ki so zdravstveno in kondicijsko sposobni premagati to obremenitev.  Pred prijavo ocenite svoje zdravstveno stanje in kondicijsko usposobljenost.
POHODA SE UDELEŽI VSAK NA LASTNO ODGOVORNOST.

Za kritje organizacijskih stroškov je prispevek v višini 17 € po udeležencu. Organizator vsem udeležencem zagotavlja spominsko majico, kapo, znak in topli obrok ob povratku na  Rudnem polju. Organizator bo za varnostno službo (ekipa gorskih reševalcev), ki bo delovala v organizirani koloni Rudno polje - Vodnikov dom - Planika – Triglav – Kredarica – Planika ali Staničeva koča v petek od 6. do  16. ure in v soboto od 7. do 13.  ure na relaciji od prenočišč do Rudnega polja.  Pohod bo organizator  prilagodil trenutnim časovnim razmeram.  Če vreme ne bo dopuščalo varnega vzpona, vzpon na vrh ne bo  dovoljen, pohod pa bo preusmerjen samo do Triglavskega doma na Kredarici. Vsak pohodnik prejme blok za topli obrok - kosilo, ki bo v prostorih hotela CENTER na Rudnem polju. Z izpolnjeno in podpisano prijavnico se vsak udeleženec zavezuje, da se pohoda udeležuje na zadnjem  in da bo spoštoval navaja odgovornost organizatorja pohoda in pravil obnašanja v Triglavskem narodnem parku. Druge podrobnosti v posebnosti prijave in udeležbe določijo pasamesno združenje sama.

POZORNO PREUČITE DODATNA POJASNILA NA PRIJAVNICI ZA POHOD, ki je v prilogi

VAŽNO OPOZORILO!

1. Dogovorjeno je, da bo helikopter v petek poletel samo enkrat in to za prevoz praporov, instrumentov in nastopajočih.

DOSTAVA HRANE IN PIJAČE NE BO MOGOČA.!

Kdor želi karkoli dostaviti na Kredarico, naj si zagotovi v zadnji režiji ali v sklopu redne helikopterske oskrbe planinskih koč. O možnostih in ceni se informirajte na Kredarici.

V PRIMERU SPREMEMB BOSTE PRAVOČASNO OBVEŠČENI PREKO VAŠIH ZDRUŽENJ!

Nasvidenje na pohodu!

PREDSEDNICA ORGANIZACIJSKEGA ODBORA: Danijela Mandeljc

Celoten dokument razpisa in prijavnica je v prilogi.

Pripeta datoteka: za_razpis_2022-TRIGLAV-RAZPIS 36. POHOD.pdf

Dražgoše 9. 1. 2022

V NEDELJO, 9. JANUARJA 2022 OB 12. URI, BO V POČASTITEV 80. OBLETNICE DRAŽGOŠKE BITKE 64. PRIREDITEV »PO STEZAH PARTIZANSKE JELOVICE V DRAŽGOŠAH«

Za prevoz udeležencev na prireditvi bomo organizirali avtobuse. Zato je potrebno, da nam do srede,  5. januarja 2022 število udeležencev. Cena prevoza bo 9,00 EUR .

Odhodi avtobusov:

Bohinj – po dogovoru

Krnica ob 9.00 uri - Zg.Gorje, Sp. Gorje, Zasip, Bled-glavna postaja 9.15 uri, Bled-Union 9.15 uri, Lesce-glavna postaja, Lesce-Tulipan, Radovljica-Isospan 9.30, Radovljica 9.30, Dražgoše

V kolikor bo večje število prijav proti KOZB Dobrava, Kropa proti Lancovem, se bo pobiralo tudi na Lipnici pri Iskri proti Lancovem.

Predsedniva ZB za vrenote NOB Radovljica Danijela Mandeljc.

Spominska slovesnost na Goreljku, Pokljuka 2021 je odpovedana

Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica sporoča, da glede na trenutne ukrepe NIJZ oziroma vlade RS za preprečitev korona virusa, tradicionalne spominske slovesnosti na Goreljku ne bo.

V spomin na padle borce III. bataljona Prešernove brigade bodo predstavniki Združenja Radovljica in KO ZB Bohinj pred spomenikom na Goreljku položili venec. 

Predsednica ZB NOB Radovljica, Danijela Mandeljc

Spominska slovesnost ob 80. obletnici ustanovitve Cankarjevega bataljona

Spoštovani!

Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica vabi v soboto, 7. avgusta 2021  na spominsko slovesnost ob 80. obletnici ustanovitve Cankarjevega bataljona  in prazniku  Občine Radovljica. Spominska slovesnost s kulturnim programom  bo  ob 11. uri  pri Partizanskem domu na  Vodiški planini ( Jelovica ). Slavnostni govornik bo Boštjan Poklukar, nekdanji minister za notranje zadeve.

Prireditev bo v skladu z navodili NIJZ – PCT – preboleli-cepljeni-testirani.

Vljudno vabljeni!

 

Danijela Mandeljc predsednica Združenja

Radovljica, 22. julij 2021 

35. spominski pohod na Triglav, 9. in 10. julij 2021

35. Spominski pohod na Triglav bo letos 9. in 10. julija 2021. 

Temu pohodu namenjamo tudi ZAKLJUČNO PRIREDITEV, KI BO V SOBOTO 10. JULIJA 2021 OD 12.00 DALJE.

PRIREDITEV BO NA BIATLONSKEM STADIONU NA RUDNEM POLJU NA POKLJUKI.

SLAVNOSTNI GOVORNIK BO  MARIJAN KRIŽMAN, PREDSEDNIK ZVEZE ZDRUŽENJ BORCEV ZA VREDNOTE NOB SLOVENIJE.

Vaše prijave bomo zbirali do torka, 6. julija 2021  na tel. 041 970-668. Cena prevoza v obe smeri  je  8,00 € .

Predlog odhodov avtobusov:

1.avtobus

Bohinj – po dogovoru

2.avtobus

Radovljica ob 9.00 uri: Isospan, Lesce-Tulipan , Lesce-glavna postaja, Bled-Union 9.15 uri,  Zasip ob 9.25 uri, Sp. Gorje, Zg. Gorje, Krnica ob 9,35. uri Rudno polje. 

Prosimo, da zagotovite društvene prapore.

Prireditev organiziramo in izvajamo pod ukrepi preprečevanje covida-19 in z upoštevanjem navodil ter priporočil NIJZ.

Za udeležbo na prireditvi je potrebno izpolnjevanje enega od pogojev PCT (negativni test, cepljenost ali prebolelost covida-19)

Tovariški pozdrav in nasvidenje na Pokljuki!

Danica Mandeljc, l.r.

P r e d s e d n i c a   OO

Obvestilo o odpovedi slovesnosti na Vodiški planini 1. 8. 2020

5. avgust, dan ustanovitve Cankarjevega bataljona je praznik občine Radovljice. Vedno je bila ob tej priliki spominska svečanost ob Partizanskem domu na Vodiški planini, kjer se je v zavetju jelovških gozdov  bataljon formiral.

Že v lanskem letu je vzklila ideja, da se spremljajoče objekte Partizanskega doma obnovi in uredi okolico, da bo praznične dni leta 2020 pričakal dostojno. Epidemija nam jo je krepko zagodla. Pa vendar nam je po dobrih 700 urah prostovoljnega dela uspelo.
Svečanosti, kot smo je vajeni, zaradi nastalih razmer žal to leto ne bo. Združenje bo ob skromni udeležbi praporov in članov, ter nekaj zahvalnih besedah takratnemu dejanju in pogumu borcev Cankarjevega bataljona položilo venec.

Ker pa je Vodiška planina in z njo tudi Partizanski dom priljubljena izletniška točka, bo od 1. do 8. avgusta 2020 potekal praznični teden, kjer se bodo dobrote običajno prazničnega dneva razpotegnile na ves teden. Tako boste lahko posamezno in v skladu s priporočili NIJZ opravili prijeten izlet, počastili praznik in se spomnili dogodka, kateremu je praznik namenjen.

Hvala za razumevanje in vse dobro!

Danijela Mandeljc,
predsednica Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica.

Vabilo na slovesnost veteranov 91

Vabimo vas na slovesnost veteranov 91 v Trzinu, ki bo v sredo, 24. 6. ob 18. uri, (polaganje vencev) in ob 19. uri  proslava v Trzinu.

Ker so ZZB izključili iz državne proslave ob dnevu državnosti, se bo KoDVOS udeležil te slovesnosti v Trzinu.
Polaganje venca k spominski plošči bitke v Trzinu pri mostu čez Pšato bo ob 18. uri. Dogajanje bo spremljala Godba na pihala Bežigrad, ki bo nastopila tudi na proslavi ob 19. uri, na kateri bo slavnostni govornik Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo.
Vabljeni!
DU

Prosimo, kolikor je mogoče, za čim večjo udeležbo praporščakov ZZB.

Pripeta datoteka: OT_vabilo_Dan_drzavnosti_2020 L.pdf

POHODOD SPOMENIKA DO SPOMENIKA, 20. 6. 2020

ZB NOB Dobrava – Kamna Gorica in
KO ZB NOB Besnica – Podblica ter KS Podblica

VABLJENI
na pohod OD SPOMENIKA DO SPOMENIKA, 
ki bo v soboto, 20. junija 2020.
Zbor ob 9. uri nad vasjo Jamnik
(obračališče za avtobus), ob cesti za Kropo oziroma Dražgoše, kjer parkiramo.

Po dobre pol ure hoje prispemo do tiskarne Meta, kjer bo sledil krajši kulturni program, ki ga bodo izvedli člani KO ZB NOB Besnica - Podblica, o dogodkih med NOB na Jelovici pa bo spregovoril tov. Jože Bešter. Za malico bo poskrbela KS Podblica. Nekateri se vrnejo na Jamnik, ostali nadaljujemo pohod čez Kroparsko goro do Vodiške planine (pribl. 40-minutni postanek pri Partizanskem domu na Vodiški planini) ter nazaj v Lipnico in Kropo, od koder bomo šoferje prepeljali do njihovih avtov na Jamnik. Skupaj 4-5 ur.

Pohod bo ob vsakem vremenu.

Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije: 041/228 729 (Mira Hladnik)

KO ZB NOB Dobrava – Kamna Gorica

KO ZB NOB Besnica-Podblica

35. spominski pohod na Triglav - obvestilo

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB RADOVLJICA

Koordinacijski odbor veteranskih organizacij za Gorenjsko
Organizacijski odbor spominskih pohodov na Triglav

Obvestilo

35. spominski pohod na Triglav je zaradi še vedno aktualnih zdravstvenih razmer prestavljen v leto 2021. Organizacijski odbor bo v spomin patrulj 1944 in 1991 organiziral spominski pohod – patrulje sestavljene iz članov organizacij Veteranov vojne 1991, Slovenskih častnikov in Zveze borcev za vrednote NOB.

Patrulja bo odšla na pot v petek, 10. julija 2020 ob 7. uri z Rudnega polja preko Planike na vrh Triglava in na Kredarico. Povratek patrulje na Rudno polje bo 11. julija 2020, kjer bo pred vojašnico Rudolfa Badjure ob 12. uri krajša spominska svečanost.

Lep pozdrav.

Danijela Mandeljc l.r.
Predsednica OO

Pripeta datoteka: PRESTAVITEV_35_POHODA.pdf

Spominska svečanost 4. maja 2020 v Begunjah na Gorenjskem

Zaradi izrednih razmer, ki vladajo v naši državi, Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica obvešča javnost, da spominska svečanost 4. maja 2020 na grajskem vrtu v Begunjah odpade.

4. maj, srečni dan za zapornike, ki so na ta dan pred mnogimi leti ponovno svobodno zadihali na tleh svoje domovine in  seveda tudi praznik KS Begunje, bomo tokrat obeležili s polaganjem venca s predstavniki Združenja.

Hvala vsem, ki se tega  datuma vsako leto spominjate s ponosom, s tem pa hkrati skrbite, da  zgodovinska dejstva, pomembna za naš obstoj, ne zbledijo!


Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica


63. prireditev Po stezah partizanske Jelovice

V NEDELJO, 12. JANUARJA 2020 OB 12. URI, BO V POČASTITEV 78. OBLETNICE DRAŽGOŠKE BITKE 63. PRIREDITEV PO STEZAH PARTIZANSKE JELOVICE V DRAŽGOŠAH

Za prevoz udeležencev na prireditev bomo  organizirali avtobuse. Zato je potrebno, da nam do četrtka, 9. januarja 2020 število udeležencev. Cena prevoza bo 8,00  EUR.

Odhodi avtobusov:
1.Bohinj – po dogovoru
2.Krnica,  ob 9.00 uri - Zg.Gorje, Sp. Gorje, Rečica, Zasip,  Bled-Union 9.15 uri, Lesce-glavna postaja, Lesce-Tulipan, Radovljica-Isospan 9.30, Radovljica 9.30, Dražgoše.

V kolikor bo večje število prijav s KOZB Dobrava, Kropa in Lancovo, se bo pobiralo tudi na Lipnici pri Iskri in Lancovem.

Na proslavo v Dražgoše so organizirani tudi pohodi:
Soteska – Rovtarica – Dražgoše:  odhod iz Soteske bo v nedeljo 12.januarja 2020 ob 6.30 do 7.30
(Soteska v bližini železnike postaje)-informacije Janez Koselj, tel.041 486 946, info@radovljica-jesenice.zvvs.si
Mlaka-Kamna gorica-Kropa- Jamnik- Dražgoše: zbor ob 6.30 uri v nedeljo 13.januarja 2020, odhod z Mlake ob 7.00 uri- informacije Slavica Soršak, tel. 031 208 509.

Tovariški pozdrav!
Predsednica: Danijela Mandeljc, l.r.


Vabilo na slovesnost na Goreljku - Pokljuka 7. 12. 2019

V soboto, 7.  decembra 2019 ob 11. uri bo v počastitev 76. letnice  boja III. bataljona Prešernove brigade spominska slovesnost pri spomeniku na Goreljku – Pokljuka.

Slavnostni govornik bo poslanec stranke Levica, Primož Siter.

Za prevoz udeležencev na prireditev bomo organizirali avtobuse. Za to je potrebno, da nam do  srede, 4. decembra 2019 sporočite število udeležencev. Cena prevoza  bo 7,00 €.

Odhodi avtobusov:

1. Bohinjska Bistrica, po dogovoru

2. Radovljica, glavna postaja ob 9.uri, Radovljica, Izospan, Lesce, Tulipan ob 9.05, Lesce, glavna postaja, Bled, Union    ob 9.10, Bled, glavna postaja ob 9.10 uri, Zasip, Sp. Gorje, Zg. Gorje ob 9.30 uri, Krnica, Goreljek Pokljuka.

3. Avtobus z Lipnice bo organiziran, v kolikor bo prijavljenih najmanj 35 udeležencev (če avtobusnega prevoza ne bo,    morajo vsi zainteresirani udeleženci na avtobus v Radovljico, odhod ob 9.uri.

Vabimo vas, da se slovesnosti udeležite v čim večjem številu. Na prireditvi naj bodo prisotni tudi praporščaki.

Tovariški pozdrav!
Predsednica ZB za vrednote NOB Radovljica: Danijela Mandeljc l.r.

Slikovni utrinki in video. Avtor:  Dušan Bavčar

Pripeta datoteka: 2019-Goreljek_KOZB_obvestilo.pdf

Vabilo na slovesnost ob 75-letnici požiga v Radovni

Vljudno vabljeni na počastitev spomina ob 75. letnici požiga talcev v Radovni v soboto, 21. septembra 2019, ob 11. uri, pri spomeniku »ROKA«, v dolini reke Radovne (Smolejeva domačija).

Slavnostni govornik bo Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Boris Franc
Predsednik KO ZB NOB Gorje

Peter Torkar
Župan Občine Gorje

Pripeta datoteka: vabilo Radovna 2019.pdf


Facebook objave