image

Predstavitev

Kdo smo?

Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Radovljica je samostojna, domoljubna in neprofitna organizacija civilne družbe, ki deluje v javnem interesu na območju občin: Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. V svojih 19. krajevnih odborih združuje preko 1200 članov in je najbolj množična organizacija na tem območju.

Nameni in cilji delovanja združenja so zlasti:

  • skrb za ohranjanje resnice o narodnoosvobodilnem boju, zaznamovanja za narodnoosvobodilno vojno pomembnih obletnic, vzdrževanje pomnikov,spomenikov in 
  • grobišč padlih in umrlih borcev NOB,
  • ohranjanje tovariških vezi med borci in zagovorniki vrednot NOB,
  • spodbujanje in razvijanje raznih oblik prostovoljne družbene pomoči ter samopomoči v skrbi za ostarele, bolne in onemogle člane,
  • organiziranje tovariških srečanj, športno rekreacijskih in drugih prireditev ob pomembnih obletnicah zgodovinskih dogodkov in praznikih, itd.

Povezujemo se z drugimi organizacijami kot so: Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo zgornja Gorenjska, Policijsko veteransko društvo Sever, Društvo vojnih invalidov, Društvo izgnancev Slovenije in Zveza slovenskih častnikov.

V svoje vrste vključujemo vedno več mlajših članov, ki niso bili udeleženci NOB, so se pa pripravljeni zavzemati za varovanje in negovanje pridobitev in vrednot NOB.
Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Radovljica je pravna oseba zasebnega prava in je kolektivni član Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.