image

Obvestila


Razpis Triglav 2024, simbol slovenstva

Razpis 38. spominskega pohoda združenja borcev za vrednote NOB, veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS in SEVER) in slovenskih častnikov na Triglav.

Spominski pohod posvečamo Triglavu - simbolu slovenstva in patruljam, ki se je v boju za svobodo in neodvisnost povzpel na vrh leta 1944 in leta 1991. Pohod in zaključna prireditev predstavlja eno od osrednjih vsakoletnih domovinskih prireditev v Sloveniji.

1. PROGRAM POHODA

38. spominski pohod bo 12. in 13. julija 2024. Na pot bomo krenili v petek, 12. julija ob 6. uri z Rudnega polja. Organizirani pohodniki iz posameznih tradicionalnih smeri na pot krenejo po svojih programih in s svojim varovanjem.
Z Rudnega polja nas bo pot vodila nad Velim poljem, mimo Vodnikovega doma preko Planike na vrh Triglava, kjer bo ob 13:00 krajša kulturna slovesnost. V slučaju slabega vremena se start pohoda prestavlja za eno uro do 11-h, ko bo sprejeta končna odločitev – pohod DA ali pohod ODPOVEDAN!!

Vzpon na vrh od doma Planika in Triglavskega doma bo organiziran samo v zanesljivem vremenu.

Šestopili bomo k Triglavskemu domu na Kredarici. Vsem združenjem priporočamo, da pohodnike opremijo s svojim praporom, ki ga bodo ponesli na vrh Triglava oziroma na Kredarico. Posamezno združenje naj organizatorju sporočijo udeležbo na gori s praporom. Prevoz praporov s helikopterjem na relaciji Rudno polje – Kredarica in nazaj bo možen, če bo vreme pustilo let helikopterja.

Ob 16:00 bomo pred Triglavskim domom na Kredarici obeležili naš pohod in njegovo zgodovinsko izročilo na proslavi s pozdravnim nagovorom in kulturnim programom. Program bomo pričeli z mimohodom praporov vseh združenj po protokolu, ki ga določi praporščak ZVVS. Če pohod na vrh ne bo mogoč, bo proslava na Kredarici predvidoma ob 15. uri. Po slovesnosti bomo nadaljevali z druženjem.

Želja je, da bi kulturni program na Kredarici izvajali kulturniki iz vrste pohodnikov. Vabimo pevce, recitatorje in druge, da pripravljenost za nastop javijo organizatorju, ki bo pripravil vse potrebno za usklajeno nastopanje.

Odhod s Kredarice nazaj na Rudno polje bo 13. julija, do 7. ure.
Od 10:00 do 13:00 bo za vse udeležence pohod na Rudnem polju organizirana prehrana, enolončnica - kosilo.
Po tej uri prehrane NE BO več mogoče dobiti!

Ob 13:00 bo na biatlonskem stadionu na Rudnem polju zaključna prireditev. Prireditve se bodo pohodniki udeležili s postrojem ob 12:45 uri s svečanim prihodom pohodnikov v spremstvu praporov s pohoda na prireditveni prostor.


2. ZBIRANJE PRIJAV

Število prijav pohodnikov je neomejeno. Število prenočišč v Triglavskem domu na Kredarici in Planiki ne omejujemo več. Združenja sama po svojih kriterijih določijo, kdo bo kje spal.
Organizator bo rezerviral vsa razpoložljiva prenočišča na Kredarici in Domu Planika..
Prijave zbirajo posamezna območna združenja. Izpolnjene prijavnice v seznamu prijavljenih pošljite na naslov:
Območno združenje VVS Zgornje Gorenjske, Ljubljanska c. 60, 4240 Radovljica
Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica, Gorenjska c. 25, 4240 Radovljica
Združenje SEVER, Štefanova 2, 1000 Ljubljana
ZSČ, Športna dvorana Vojašnice Edvarda Peperka, Leskoškova cesta 7a, 1000 Ljubljana.

Krovne organizacije - zveze do 28. junija 2024 urejene in popolne prijave (spisek in popolne prijave) oddajo organizacijskemu odboru, Gorenjska cesta 25, 4240 Radovljica. Kasnejših prijav ne bomo sprejeli, možne bodo samo spremembe do 4. julija. S 7. julijem bo narejen končni spisek na osnovi katerega bodo izvršene rezervacije in razdeljeni boni za posamezne koče.,

Prevzem majic, kap, značk in bonov za posamezne skupine mora biti organizirano tako, da ena oseba prevzame ves material za vse člane skupine. Po dogovoru bo prevzem možen že v sredo, 10. 7. od 11. ure dalje v hotelu Center na Pokljuki, sicer pa v četrtek, 11. 7. od 10. ure dalje v sprejemni pisarni pohod na Rudnem polju. Vsaka skupina vnaprej določi svojega predstavnika, zadolženega za pravočasno podelitev posameznikom.
Skupine, ki želijo bone za prenočišče in prehrano prevzeti na Kredarici, naj to navedejo v prijavi preostanek artiklov v vrečki pa prejmejo v soboto, 13. 7. na Rudnem polju na Pokljuki.


3. ORGANIZACIJA NOČITEV

Organizator bo v hotelu CENTER na Rudnem polju in Vadbenem centru SV na Pokljuki rezerviral prenočišča za pohodnike iz oddaljenejših krajev, ki bi želeli dan pred pohodom s četrtka na petek prespati na Pokljuki ter s petko na soboto pra takov na Pokljuki. Rezervacijo prenočišča v hotelu CENTER si pohodniki zagotovijo sami na telefonsko številko 04 532 00 00 ali na E-naslov info center-pokljuka.si  v času do ponedeljka, 8. julija 2023.

VSE OSTALE REZERVACIJE POTEKAJO IZKLJUČNO PREKO ORGANIZACIJSKEGA ODBORA!

Rezervacije bodo izvršene po vaših željah. Velja načelo, kdor se prej prijavi - prej dobi prostor. Blok za prenočitev v posameznem ko ostane pri gostu in služi kot dokazilo rezervacije prenočišča.
Pohodniki želijo za prenočišče v vojašnici na Pokljuki navesti v prijavnici in jo uskladijo v svoji krovni organizaciji s prejemnikom prijave!

Koordinacija za prenočišča v Vadbenem centru SV na Pokljuki in domu Planika bo delovala preko krovnih organizacij in elektronskega naslova » janez.kunstelj1@telemach.net « koordinator bo g. Janez Kunstelj. Spiske prenočitev združenja skupaj s prijavnicami pošiljajo na naslov : Organizacijski odbor pohodov na Triglav, Zveza borcev za vrednote NOB Radovljica, Gorenjska c. 25, 4240 Radovljica. Organizator bo vsakemu združenju izdal ustrezno število rezervacijskih kuponov pred pohodom v prijavni pisarni na Rudnem polju. Brez predlagatve tega kupona na recepciji planinske koče, nočitev v teh objektih ne bo možna.

Združenja zberejo denar za pohodnike, ki jih bodo nočili v Vadbenem centru SV na Pokljuki, Triglavskem domu na Kredarici in domu Planika za samo nočnino ( Pokljuka ) ali za nočno z enolončnico in ga vplačajo na TRR organizacijskega odbora št. 07000-0000473741 pri GB d. d. Kranj. Združenje naj vplača ločitev na nočitve in na prispevek 17 € po udeležencu za kritje stroškov organizacije. Po vplačilu obvezno pisno sporočite organizatorju za koga je plačilo nakazano! To velja še posebej, če je z enim univerzalnim plačilnim nalogom skupaj vplačano za več pohodnikov.
Cena prenočitve v vadbenem centru Pokljuka je 11,00 € na osebo, cena prenočitve z enolončnico in čajem v Triglavskem domu na Kredarici pa 29 € v domu Planika pa 31,5 € na osebo. V ceni je zajeto tudi plačilo turistične takse. Obvezno imejte s seboj osebni dokument zaradi prijave nočitve na "gori".


4. POGOJI ZA UDELEŽBO IN NAVODILA ZA POHOD

Pohoda se lahko udeležijo člani ZVVS, PVD SEVER, ZSČ, ZB za vrednote NOB, ki so zdravstveno in kondicijsko sposobni premagati to obremenitev. Pred prijavo ocenite svoje zdravstveno stanje in kondicijsko usposobljenost.
POHODA SE UDELEŽI VSAK NA LASTNO ODGOVORNOST.
Za kritje organizacijskih stroškov je prispevek v višini 17 € po udeležencu. Organizator vsem udeležencem zagotavlja spominsko majico, kapo, značko in topli obrok ob povratku na Rudnem polju.

Organizator bo poskrbel za varnostno službo (ekipa gorskih reševalcev), ki bo delovala v organizirani koloni Rudno polje - Vodnikov dom - Planika – Triglav – Kredarica v petek od 6. do 16. ure in v soboto od 07. do13. ure na relaciji od prenočišč do Rudnega polja. Pohod bo organizator prilagajal trenutnim vremenskim razmeram. Če vreme ne bo dopuščalo varnega vzpona, vzpon na vrh ne bo dovoljen, pohod pa bo preusmerjen samo do Triglavskega doma na Kredarici.

Vsak pohodnik prejme blok za topli obrok - kosilo, ki bo v prostorih hotela CENTER na Rudnem polju.
Z izpolnjeno in podpisano prijavnico se vsak udeleženec zavezuje, da se pohoda udeležuje na lastno odgovornost in da bo spoštoval navodila organizatorja pohoda in pravil obnašanja v Triglavskem narodnem parku.
Druge podrobnosti in posebnosti prijave in udeležbe določijo posamezna združenja sama.
POZORNO PREUČITE DODATNA POJASNILA NA PRIJAVNICI ZA POHOD!


VAŽNO OPOZORILO!

1. Dogovorjeno je, da bo helikopter v petek poletel samo enkrat in to za prevoz praporov, instrumentov in nastopajočih.

DOSTAVA HRANE IN PIJAČE NE BO MOGOČA!

Kdor želi karkoli dostaviti na Kredarico, naj si to zagotovi v lastni režiji ali v sklopu redne helikopterske oskrbe planinskih koč. O možnostih in cenah se informirajte na Kredarici.
V PRIMERU SPREMEMB BOSTE PRAVOČASNO OBVEŠČENI PREKO VAŠIH ZDRUŽENJ!


Nasvidenje na pohodu!

PREDSEDNICA ORGANIZACIJSKEGA ODBORA

Danijela MANDELJC 

TRIGLAV – SIMBOL SLOVENSTVA

PRIJAVNICA

za udeležbo na 37. spominskem pohodu Združenja veteranov vojne za Slovenijo, Združenja SEVER, borcev za vrednote NOB in slovenskih častnikov na Triglav 12. in 13. 7. 2023.

Ime in priimek .……………………………….………........... rojen ......................................

Naslov ……………………………………...... Št. pošte .......... Pošta .................................

Velikost majice (obkroži) – informativno!  S M  L  XL  XXL  XXXL

tel. štev. ………………….... GSM ………………… 

Prijavljam se kot član:

…………………………………………………………………………………………. (navedite iz katerega združenja prihajate)

S četrtka 11. na petek 12. julija želim prespati:
(ustrezno obkrožite) VC Pokljuka samo spanje ( 11 €)

S petka 12. na soboto 13. julija želim prespati:
(ustrezno obkrožite) VC Pokljuka samo spanje ( 11 €)

Na pohodu z 12. na 13. julija želim prespati:
(ustrezno obkrožite) na Kredarici 29 €, v domu Planika 31,5 €, ne bom prespal na gori 

OSTALIH NOČITEV NE SPOROČAJTE ORGANIZATORJU, UREDITE SI JIH SAMI!

S podpisom te prijavnice izjavljam, da sem seznanjen z razpisnimi pogoji za pohod in da se pohoda udeležujem na lastno odgovornost.

DATUM:                                                             PODPIS:

……………………………                                             ……………………………….


PROSIMO ZA ČITLJIVO IN TOČNO IZPOLNITEV PRIJAVNICE!DODATNA POJASNILA

Organizator je za nočitve na Pokljuki s četrtka, 11. na petek 12. julija rezerviral razpoložljive kapacitete v hotelu CENTER in v vojaških spalnicah VC Pokljuka.
Rezervacijo nočitev v hotelu CENTER morate urediti - rezervirati sami na telefonu 04 532 00 00 ali na E-naslov info@center-pokljuka.si   do ponedeljka, 8. julija 2023.
Usluge v hotelu Center bodo stale: nočitev z zajtrkom 50,40 €, polpenzion 62,40 €, in kosilo 12,00 €/osebo.
Za prenočišča v VC Pokljuka je delovala koordinacija rezervacij preko krovnih organizacij na e naslov janez.kunstelj1@telemach.net. Rezervacija bo potrjena z odgovorom na zahteve in z izdajo bona. V VC je rezervirano samo prenočišče brez hrane! Cena prenočišča je 11,00 € in se plača v krovni organizaciji za izdajo bon ne glede na to ali bo prenočišče kasneje tudi koriščeno.
Organizator je tudi za nočitve s petka, 12. na soboto, 13. julija rezerviral del zmogljivosti v VC Pokljuka. Prijavite se boste v sprejemni pisarni pohod na Rudnem polju in tudi poravnali 10,00 € za prenočišče.
Vzpon na vrh Triglava od doma Planika in Triglavskega doma bo dovolj samo v zanesljivem vremenu.
Rezervacija prenočišča na gori z 12. na 13. 7. je možna samo preko vašega združenja.
Ne vplačujte prenočišča pred potrditvijo rezervacije s strani vašega združenja ali organizatorja.
Po vplačilu obvezno pisno sporočite organizatorju za koga je plačilo nakazano! To velja še posebej, če je z enim univerzalnim plačilnim nalogom vplačano za več pohodnikov skupaj.

Organizacijski odbor

Pripeta datoteka: 2024-triglav-RAZPIS 38. POHOD.pdf

Spominska slovesnost v spomin osvoboditve zapornikov iz begunjskih zaporov 4. 5. 2024 ob 16. uri

Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica organizira  spominsko slovesnost v  spomin  osvoboditve zapornikov iz begunjskih zaporov.

Slovesnost bo  v soboto, 4. maja 2024 ob 16. uri pred spomenikom padlih talcev v graščinskem vrtu v Begunjah.
Govornik  bo Leopold Pogačar, župan občine Žirovnice.

Vabljeni!

Koncert v počastitev praznika 27. april - dan upora proti okupatorju

Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica, Krajevna organizacija Bled vas vabi na Koncert v počastitev praznika 27. april - dan upora proti okupatorju.

Nastopili bodo: Marjetka Popovski s svojo skupino, mlada harmonikašica Špela Šemrl in recitator Samo Gardener.

Slavnostni govornik bo  dr. Martin Premk, poslanec državnega zbora.

19. april 2024 ob 18. uri, Festivalna dvorana Bled.

Cena vstopnice 10 EUR

Predprodaja Krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Radovljica in Turistično društvo Bled.

PO STEZAH PARTIZANSKE JELOVICE DRAŽGOŠE 2024

V NEDELJO, 14. JANUARJA 2024 OB 12. URI, BO V DRAŽGOŠAH, V POČASTITEV 82-LETNICE DRAŽGOŠKE BITKE, 67. PRIREDITEV PO STEZAH PARTIZANSKE JELOVICE.

Za prevoz udeležencev na prireditev bo organiziran avtobus. Zato je potrebno, da nam do srede, 10. januarja 2023 sporočite število udeležencev. Cena prevoza od 7,00 € do 10,00 €, odvisno od zasedenosti avtobusa.

Odhod avtobusov:        
Bohinj- po dogovoru;  
Sp.  Gorje ob 9,00 uri, Zasip, Bled-Union, Lesce-glavna postaja 9,15, Lesce-Tulipan, Radovljica-Isospan, Radovljica 9,20, Lancovo, Lipnica, Dražgoše. 

Vsem članom vaše organizacije želimo v letu 2024 veliko zdravja, osebne sreče in uspešnega sodelovanja. 
Tovariški pozdrav! 
Danijela Mandeljc, l.r. 
Predsednica ZB NOB Radovljica

Goreljek, vabilo na spominsko slovesnost 2. decembra 2023

V soboto, 2. decembra 2023 bo ob 11. uri v počastitev 80 letnice boja III. bataljona Prešernove brigade spominska slovesnost pri spomeniku na Goreljku – Pokljuka.

Slavnostni govornik bo generalmajor Slovenske vojske Andrej Osterman..

Vabimo vas, da se slovesnosti udeležite v čim večjem številu.  Na prireditvi bodo prisotni praporščaki.  

Tovariški pozdrav!
Predsednica ZB za vrednote NOB Radovljica: Danijela Mandeljc lr

Razpis Triglav 2023, simbol slovenstva

Razpis 37. spominskega pohoda združenja borcev za vrednote NOB, veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS in SEVER) in slovenskih častnikov na Triglav.

Spominski pohod posvečamo Triglavu - simbolu slovenstva in patruljam, ki se je v boju za svobodo in neodvisnost povzpel na vrh leta 1944 in leta 1991. Pohod in zaključna prireditev predstavlja eno od osrednjih vsakoletnih domovinskih prireditev v Sloveniji.

PROGRAM POHODA

37. spominski pohod bo 07. in 08. julija 2023. Na pot bomo krenili v petek, 7. julija ob 6. uri z Rudnega polja. Organizirani pohodniki iz posameznih tradicionalnih smeri na pot krenejo po svojih programih in s svojim varovanjem.
Z Rudnega polja nas bo pot vodila nad Velim poljem, mimo Vodnikovega doma preko Planike na vrh Triglava, kjer bo ob 13:00 krajša kulturna slovesnost. V primeru slabega časa se začetek pohoda prestavlja za eno uro do 11-h, ko bo sprejeta končna odločitev – pohod DA ali pohod ODPOVEDAN!!

Vzpon na vrh od doma Planika in Triglavskega doma bo organiziran samo v zanesljivem vremenu.
Šestopili bomo k Triglavskemu domu na Kredarici. Vsem združenjem priporočamo, da pohodnike opremijo s svojim praporom, ki ga bodo ponesli na vrh Triglava oziroma na Kredarico. Posamezno združenje naj organizatorju sporočijo udeležbo na gori s praporom. Prevoz praporov s helikopterjem na relaciji Rudno polje – Kredarica in nazaj bo možen, če bo vreme pustilo let helikopterja.

Ob 16:00 bomo pred Triglavskim domom na Kredarici obeležili naš pohod in njegovo zgodovinsko izročilo na proslavi s pozdravnim nagovorom in kulturnim programom. Program bomo pričeli z mimohodom praporov vseh združenj po protokolu, ki ga določi praporščak ZVVS. Če pohod na vrh ne bo mogoč, bo proslava na Kredarici predvidoma ob 15. uri. Po slovesnosti bomo nadaljevali z druženjem.
Želja je, da bi kulturni program na Kredarici izvajali kulturniki iz vrste pohodnikov. Vabimo pevce, recitatorje in druge, da pripravljenost za nastop javijo organizatorju, ki bo pripravil vse potrebno za usklajeno nastopanje.

Odhod s Kredarice nazaj na Rudno polje bo 08. julija, ob 7. uri.
Od 10:00 do 13:00 bo za vse udeležence pohod na Rudnem polju organizirana prehrana, enolončnica - kosilo.
Po tej uri prehrane NE BO več mogoče dobiti!
Ob 13:00 bo na biatlonskem stadionu na Rudnem polju zaključna prireditev. Prireditve se bodo pohodniki udeležili s postrojem ob 12:45 uri s svečanim prihodom pohodnikov v spremstvu praporov s pohoda na prireditveni prostor.


ZBIRANJE PRIJAV

Število prijav pohodnikov je neomejeno. Število prenočišč v Triglavskem domu na Kredarici in Planiki ne omejujemo več. Združenja sama po svojih kriterijih določijo, kdo bo kje spal.
Organizator bo rezerviral vsa razpoložljiva prenočišča na Kredarici in Domu Planika..
Prijave zbirajo posamezna območna združenja. Izpolnjene prijavnice v seznamu prijavljenih pošljite na naslov:
Območno združenje VVS Zgornje Gorenjske, Ljubljanska c. 60, 4240 Radovljica
Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica, Gorenjska c. 25, 4240 Radovljica
Združenje SEVER, Štefanova 2, 1000 Ljubljana
ZSČ, Športna dvorana Vojašnice Edvarda Peperka, Leskoškova cesta 7a, 1000 Ljubljana.

Krovne organizacije - zveze do 23. junija 2023 urejene in popolne prijave (spisek in popolne prijave) oddajo organizacijskemu odboru, Gorenjska cesta 25, 4240 Radovljica. Kasnejših prijav ne bomo sprejeli, možne bodo samo spremembe do 29. junija. S 2. julijem bo narejen končni spisek na osnovi katerega bodo izvršene rezervacije in razdeljeni boni za posamezne koče.,

Prevzem majic, kap, značk in bonov za posamezne skupine mora biti organizirano tako, da ena oseba prevzame ves material za vse člane skupine. Po dogovoru bo prevzem možen že v sredo, 5. 7. od 11. ure dalje v hotelu Center na Pokljuki, sicer pa v četrtek, 6. 7. od 10. ure dalje v sprejemni pisarni pohod na Rudnem polju. Vsaka skupina vnaprej določi svojega predstavnika, zadolženega za pravočasno podelitev posameznikom. Skupine, ki želijo bone za prenočišče in prehrano prevzeti na Kredarici, naj to navedejo v prijavi preostanek artiklov v vrečki pa prejmejo v soboto, 08. 7. na Rudnem polju na Pokljuki.


ORGANIZACIJA NOČITEV

Organizator bo v hotelu CENTER na Rudnem polju in Vadbenem centru SV na Pokljuki rezerviral prenočišča za pohodnike iz oddaljenejših krajev, ki bi želeli dan pred pohodom s četrtka na petek prespati na Pokljuki ter s petko na soboto pra takov na Pokljuki. Rezervacijo prenočišča v hotelu CENTER si pohodniki zagotovijo sami na telefonsko številko 04 532 00 00 ali na E-naslov info center-pokljuka.si  v času do ponedeljka, 3. julija 2023.

VSE OSTALE REZERVACIJE POTEKAJO IZKLJUČNO PREKO ORGANIZACIJSKEGA ODBORA!

Rezervacije bodo izvršene po vaših željah. Velja načelo, kdor se prej prijavi - prej dobi prostor. Blok za prenočitev v posameznem ko ostane pri gostu in služi kot dokazilo rezervacije prenočišča.
Pohodniki želijo za prenočišče v vojašnici na Pokljuki navesti v prijavnici in jo uskladijo v svoji krovni organizaciji s prejemnikom prijave!

Koordinacija za prenočišča v Vadbenem centru SV na Pokljuki ni domu Planika bo delovala preko krovnih organizacij in spletnega naslova » janez.kunstelj1@telemach.net « koordinator pa bo g. Janez Kunstelj. Spiske prenočitev združenja skupaj s prijavnicami pošiljajo na naslov : Organizacijski odbor pohodov na Triglav, Zveza borcev za vrednote NOB Radovljica, Gorenjska c. 25, 4240 Radovljica. Organizator bo vsakemu združenju izdal ustrezno število rezervacijskih kuponov pred pohodom v prijavni pisarni na Rudnem polju. Brez predlagatve tega kupona na recepciji planinske koče, nočitev v teh objektih ne bo možna.

Združenja zbirajo denar za pohodnike, ki jih bodo nočili v Vadbenem centru SV na Pokljuki, Triglavskem domu na Kredarici in domu Planika za samo noč ( Pokljuka ) ali za nočno z enolončnico in ga vplačajo na TRR organizacijskega odbora št. 07000-0000473741 pri GB dd Kranj. Združenje naj vplača ločitev na nočitve in na prispevek 17 € po udeležencu za kritje stroškov organizacije. Po vplačilu obvezno pisno sporočite organizatorju za koga je plačilo nakazano! To velja še posebej, če je z enim univerzalnim plačilnim nalogom skupaj vplačano za več pohodnikov.
Cena prenočitve v vadbenem centru Pokljuka je 10,00 € na osebo, cena prenočitve z enolončnico in čajem v Triglavskem domu na Kredarici pa 29 € v domu Planika pa 31 € na osebo. V ceni je zajeto tudi plačilo turistične takse.


POGOJI ZA UDELEŽBO IN NAVODILA ZA POHOD

Pohoda se lahko udeležijo člani ZVVS, PVD SEVER, ZSČ, ZB za vrednote NOB, ki so zdravstveno in kondicijsko sposobni premagati to obremenitev. Pred prijavo ocenite svoje zdravstveno stanje in kondicijsko usposobljenost.
Za kritje organizacijskih stroškov je prispevek v višini 17 € po udeležencu. Organizator vsem udeležencem zagotavlja spominsko majico, kapo, značko in topli obrok ob povratku na Rudnem polju.

Organizator bo poskrbel za varnostno službo (ekipa gorskih reševalcev), ki bo delovala v organizirani koloni Rudno polje - Vodnikov dom - Planika – Triglav – Kredarica v petek od 06. do 16. ure in v soboto od 07. do13. ure na relaciji od prenočišč do Rudnega polja. Pohod bo organizator prilagajal trenutnim vremenskim razmeram. Če vreme ne bo dopuščalo varnega vzpona, vzpon na vrh ne bo dovoljen, pohod pa bo preusmerjen samo do Triglavskega doma na Kredarici.

Vsak pohodnik prejme blok za topli obrok - kosilo, ki bo v prostorih hotela CENTER na Rudnem polju.
Z izpolnjeno in podpisano prijavnico se vsak udeleženec zavezuje, da se pohoda odvzame na lastno odgovornost in da bo spoštoval navodila organizatorja pohoda in pravil obnašanja v Triglavskem narodnem parku.
Druge podrobnosti in posebnosti prijave in udeležbe določijo posamezna združenja sama. POZORNO PREUČITE DODATNA POJASNILA NA PRIJAVNICI ZA POHOD!


VAŽNO OPOZORILO!

Dogovorjeno je, da bo helikopter v petek poletel samo enkrat in to za prevoz praporov, instrumentov in nastopajočih.

DOSTAVA HRANE IN PIJAČE NE BO MOGOČA!

Kdor želi karkoli dostaviti na Kredarico, naj si to zagotovi v lastni režiji ali v sklopu redne helikopterske oskrbe planinskih koč. O možnostih in cenah se informirajte na Kredarici.
V PRIMERU SPREMEMB BOSTE PRAVOČASNO OBVEŠČENI PREKO VAŠIH ZDRUŽENJ!


Nasvidenje na pohodu!

PREDSEDNICA ORGANIZACIJSKEGA ODBORA

Danijela MANDELJC 


TRIGLAV – SIMBOL SLOVENSTVA

PRIJAVNICA

za udeležbo na 37. spominskem pohodu Združenja veteranov vojne za Slovenijo, Združenja SEVER, borcev za vrednote NOB in slovenskih častnikov na Triglav 7. in 8. 7. 2023.

Ime in priimek .……………………………….………........... rojen ......................................

Naslov ……………………………………...... Št. pošte .......... Pošta .................................

Velikost majice (obkroži) – informativno!  S M  L  XL  XXL  XXXL

tel. štev. ………………….... GSM ………………… 

Prijavljam se kot član:

…………………………………………………………………………………………. (navedite iz katerega združenja prihajate)

S četrtka 6. na petek 7. julija želim prespati:
(ustrezno obkrožite) VC Pokljuka samo spanje ( 10 €)

S petka 07. na soboto 08. julija želim prespati:
(ustrezno obkrožite) VC Pokljuka samo spanje ( 10 €)

Na pohodu z 07. na 08. julija želim prespati:
(ustrezno obkrožite) na Kredarici 29 €, v domu Planika 31 €, ne bom prespal na gori 

OSTALIH NOČITEV NE SPOROČAJTE ORGANIZATORJU, UREDITE SI JIH SAMI!

S podpisom te prijavnice izjavljam, da sem seznanjen z razpisnimi pogoji za pohod in da se pohoda udeležujem na lastno odgovornost.

DATUM: PODPIS:

…………………………… ……………………………….


PROSIMO ZA ČITLJIVO IN TOČNO IZPOLNITEV PRIJAVNICE!


DODATNA POJASNILA

Organizator je za nočitve na Pokljuki s četrtka, 6. na petek 7. julija rezerviral razpoložljive kapacitete v hotelu CENTER in v vojaških spalnicah VC Pokljuka.
Rezervacijo nočitev v hotelu CENTER morate urediti - rezervirati sami na telefonu 04 532 00 00 ali na E-naslov info@center-pokljuka.si   do ponedeljka, 3. julija 2023.
Storitve v hotelu Center bodo stale: nočitev z zajtrkom 47,60 €, polpenzion 58,60 €, in kosilo 11,00 €/osebo.
Za prenočišča v VC Pokljuka je delovala koordinacija rezervacij preko krovnih organizacij na e naslov janez.kunstelj1@telemach.net. Rezervacija bo potrjena z odgovorom na zahteve in z izdajo bona. V VC je rezervirano samo prenočišče brez hrane! Cena prenočišča je 10,00 € in se plača v krovni organizaciji za izdajo bon ne glede na to ali bo prenočišče kasneje tudi koriščeno.
Organizator je tudi za nočitve s petka, 7. na soboto, 8. julija rezerviral del zmogljivosti v VC Pokljuka. Prijavite se boste v sprejemni pisarni pohod na Rudnem polju in tudi poravnali 10,00 € za prenočišče.
Vzpon na vrh Triglava od doma Planika in Triglavskega doma bo dovolj samo v zanesljivem vremenu.
Rezervacija prenočišča na gori z 7. na 8. 7. je možna samo preko vašega združenja. Ne vplačujte prenočišča pred potrditvijo rezervacije s strani vašega združenja ali organizatorja.
Po vplačilu obvezno pisno sporočite organizatorju za koga je plačilo nakazano! To velja še posebej, če je z enim univerzalnim plačilnim nalogom vplačano za več pohodnikov skupaj.

Organizacijski odbor

Pripeta datoteka: 2023-TRIGLAV-RAZPIS-37- POHOD.pdf

Vabilo na koncert ŽPZ Kombinat

Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica, Krajevna organizacija Bled.

Vabimo vas na koncert ŽPZ Kombinat, ki bo 22. aprila 2023 ob 18. uri v Festivalni dvorani Bled.
Koncert organiziramo v počastitev državnega praznika dneva upora proti ukupatorju, ki ga praznujemo 27. aprila, znan tudi kot dan Osvobodilne fronte - OF.
Slavnostni govornik bo minister Ministrstva za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Program bo povezovala Romana Purkart.
Cena vstopnice 10 EUR.
Predprodaja Krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Radovljica in
Turistično društvo Bled
Cesta svobode 10, 4260 Bled
T: 04 5741 122

Karte za Koncert ženskega pevskega zbora Kombinat so razprodane.


Dražgoše 8. 1. 2023

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB RADOVLJICA

VSEM KRAJEVNIM ORGANIZACIJAM ZB ZA VREDNOTE NOB ZDRUŽENJA RADOVLJICA IN PRAPORŠČAKOM
V NEDELJO, 8. JANUARJA 2023 OB 12. URI, BO V POČASTITEV 81-LETNICE DRAŽGOŠKE BITKE
66. PRIREDITEV "PO STEZAH PARTIZANSKE JELOVICE V DRAŽGOŠAH".

Za prevoz  udeležencev na prireditev bomo organizirali avtobusni prevoz. Zato je potrebno, da nam do srede, 4. januarja 2023 sporočite število udeležencev. Cena prevoza bo  10,00 €.

Odhod avtobusa:
1. Bohinj – po dogovoru

2. Krnica ob 8,30 uri – Zg. Gorje, Sp.Gorje, Zasip, Rečica, Bled-Union, Lesce-glavna postaja (ob 8,50 uri), Lesce-Tulipan, Radovljica-Isospan, Radovljica-glavna postaja (ob 9,00 uri). Lancovo, Lipnica, Kropa, Dražgoše

Prosimo tudi za udeležbo praporščakov vaše Krajevne organizacije.

Tovariški pozdrav!
Danijela Mandeljc, l.r.
Predsednica
Radovljica, 27. 12. 2022

Goreljek, vabilo na spominsko slovesnost 3. decembra 2022

Vabimo vas na spominsko slovesnost ob 79. letnici boja III. bataljona Prešernove brigade na Goreljku.
Spominska slovesnost bo v soboto, 3. decembra 2022 ob 11. uri pri spomeniku na Goreljku – Pokljuka.
Slavnostni govornik bo Boštjan Poklukar, nekdanji minister za notranje zadeve.
Organizatorju bo v čast in v veliko zadovoljstvo, če se boste prireditve udeležili.

Tovariški pozdrav!
Predsednica ZB NOB Radovljica: Danijela Mandeljc

Proslava na Vodiški planini ob Partizanskem domu 6. avgust 2022

KRAJEVNIM ODBOROM ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE NOB ZDRUŽENJA BORCEV AZ VREDNOTE NOB  RADOVLJICA  

Letošnja proslava v spomin 81. obletnice ustanovitve Cankarjevega bataljona in praznika Občine Radovljica bo.

V SOBOTO, 6. AVGUSTA 2022 OB 11. URI PRI PARTIZANSKEM DOMU NA VODIŠKI PLANINI.

Naprošamo Krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote NOB, da pričnejo takoj zbirati udeležence, ki bodo na proslavo prišli z avtobusom. Zaželeno je, da se proslave udeležijo tudi praporščaki.

Število udeležencev javite do srede 3. avgusta 2022,  telefon:04 531-49-06 / 041 970-668 ali na e-pošto zbnob@siol.net. Cena prevoza je 8 EUR.

Odhodi avtobusov: 
1. avtobus
Krnica ob 8. uri, Zg. Gorje, Zasip ,   Bled Union 8,15, Lesce glavna postaja 8,25, Lesce-Tulipan, Radovljica Isospan 8.30, Radovljica glavna postaja 8,30, Lancovo, Lipnica Iskra 8,50, Kropa, Vodiška planina.

2. avtobus Iz Bohinja po dogovoru.                                      

Tovariški pozdrav!
Danijela Mandeljc, lr
Predsednica

Pripeta datoteka: 2022-VODISKA_KOZB-OBVESTILO.pdf

Razpis Triglav, simbol slovenstva

Razpis 36. spominskega pohoda združenja borcev za vrednote NOB, veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS in SEVER) in slovenskih častnikov na Triglavu

Spominski pohod posvečamo Triglavu - simbolu slovenstva in patruljam, ki so se v boju za svobodo in neodvisnost povzpele na vrhu v letu 1944 in letu 1991. Pohod in zaključna prireditev predstavljata eno od osrednjih vsakoletnih domovinskih prireditev v Sloveniji.

1. PROGRAM POHODA

36. spominski pohod bo 08. in 09. julija 2022. Na pot bomo krenili v petek, 8. julija ob 6. uri z Rudnega polja.

Organizirani pohodniki iz posameznih tradicionalnih smeri na pot krenejo po svojih programih in s svojim   varovanjem.  
Z  Rudnega polja nas bo pot vodila nad Velim poljem, mimo Vodnikovega doma preko Planike na vrhu Triglave,  kjer bo ob 13. uri krajša kulturna slovesnost.  V primeru slabega časa se start pohoda prestavlja za eno uro  do 11. ure, ko bo sprejeta končna odločitev – pohod DA ali pohod ODPOVEDAN!!

Vzpon na vrh od doma Planika in Triglavskega doma bo organiziran samo v zanesljivem vremenu. Sestopili bomo k Triglavskemu domu na Kredarici. Vsem združenjem priporočamo, da pohodnike opremijo s svojim praporom, ki ga bodo ponesli na vrh Triglave oziroma na Kredarico. Posamezna združenja naj organizatorju sporočijo udeležbo na gori s praporom. Prevoz praporov s helikopterjem na relaciji Rudno polje – Kredarica in nazaj bo možen, če bo vreme dopuščalo let helikopterja.

Ob 16. uri bomo pred Triglavskim domom na Kredarici obeležili naš pohod in njegovo zgodovinsko izročilo na proslavi s pozdravnim nagovorom in kulturnem programu. Program bomo pričeli z mimohodom praporov vseh združenj po protokolu, ki ga določi praporščak ZVVS. Če pohod na vrh ne bo mogoč, bo proslava na Kredarici predvidoma ob 15. uri. Po slovesnosti bomo nadaljevali z druženjem.

Želja je, da bi kulturni program na Kredarici izvajali kulturne iz vrst pohodnikov. Vabimo pevce, recitatorje in druge, da pripravljenost za nastop javijo organizatorju, ki bo pripravil vse potrebno za usklajeno nastopanje. Odhod s Kredarice nazaj na Rudno polje bo 9. julija, ob 7. uri. Od 10. ure do 13. ure bo za vse udeležence pohoda na Rudnem polju organizirana prehrana, enolončnica - kosilo. Po tej uri prehrane NE BO več mogoče dobiti! Ob 13. uri bo na biatlonskem stadionu na Rudnem polju zaključna prireditev. Prireditve se bomo pohodniki udeležencev s postrojem ob 12,45 uri s svečanim prihodom pohodnikov v spremstvu praporov s pohodom na prireditvenem prostoru.


2. ZBIRANJE PRIJAV

Število prijav pohodnikov je neomejeno. Število prenočišč v Triglavskem domu na Kredarici, Planiki in Staničevi koči ne omejujemo več. Združenja sama po svojih kriterijih določijo kdo bo kje spal. Organizator bo rezerviral vsa razpoložljiva prenočišča na Kredarici, Domu Planika in v Staničevih koči. Prijave zbirajo posamezna območna združenja. Izpolnjene prijave v seznam prijavljenih pošljite na naslov:

- Območno združenje VVS Zgornje Gorenjske, Ljubljanska c. 60, 4240 Radovljica

- Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica, Gorenjska c. 25, 4240 Radovljica

- Združenje SEVER, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

- ZSČ, Športna dvorana Vojašnice Edvarda Peperka, Leskoškova cesta 7a, 1000 Ljubljana

Krovne organizacije - zveza do 24. junija 2022 urejene in popolne prijave (spis in izpolnjene prijave) oddaj organizacijskemu odboru, Gorenjska cesta 25, 4240 Radovljica. Kasnejših prijav ne bomo sprejeti, možne bodo samo spremembe do 30. junija. S 3. julijem bo narejen končni spisek na osnovi katere bodo izvršene rezervacije in razdeljeni boni za posamezne koče. Prevzem majica, kap znak in bonov za posamezne skupine mora biti organizirano tako, da ena oseba prevzame ves material za vse člane skupine. Po dogovoru bo prevzem možen že v sredo, 6. 7. od 11. ure dalje v hotelu Center na Pokljuki, sicer pa v četrtek, 7. 7. od 10. ure dalje v sprejemni pisarni pohoda na Rudnem polju. Vsaka skupina vnaprej določi svojega predstavnika, zadolženega za pravočasno podelitev posameznikom. Skupine, ki želijo kosti za prenočišče in prehrano prevzeti na kredarici naj to obvezno navedejo v prijavi, preostane artiklov v vrečki pa prejmejo v soboto, 9. 7. na Rudnem polju na Pokljuki.


3. ORGANIZACIJA NOČITEV

Organizator bo v hotelu CENTER na Rudnem polju v Vadbenem centru SV na Pokljuki rezerviral razpoložljiva prenočišča za pohodnike iz oddaljenih krajev, ki bi bil dan pred pohodom s četrto na petek prespati na Pokljuki ter s petka na soboto pra takov na Pokljuki. Rezervacija prenočišča v hotelu CENTER si pohodniki zagotovijo sami po telefonu telefonsko številko 04 532 00 00 ali na E-naslov info@center-pokljuka.si v času do ponedeljka, 4. julija 2022.

VSE OSTALE REZERVACIJE POTEKAJO IZKLJUČNO PREKO ORGANIZACIJSKEGA ODBORA!

Rezervacije bodo izvršene po vaših željah. Velja načelo, kdor se prej prijavi - prej dobi prostor. Blok za prenočitev v posameznih koči ostane pri gostu in služi kot dokazilo rezervacije prenočišča. Pohodniki željo za prenočišče v vojašnici na Pokljuki navedejo v prijavnici in jo uskladijo v svoji krovni organizaciji s prejemnikom prijave! Koordinacija za prenočišča v Vadbenem centru SV na Pokljuki, domu Planika in Staničevem domu bo delovala preko krovnih organizacij v spletnem naslovu janez.kunstelj1@telemach.net koordinator pa bo g. Janez Kunstelj. Spiske prenočitev združenja skupaj s prijavnicami pošljejo na naslov : Organizacijski odbor pohodov na Triglav, Zveza borcev za vrednote NOB Radovljica, Gorenjska c. 25, 4240 Radovljica.

Organizator bo vsakemu združenju izdal ustrezno število rezervacijskih kuponov pred pohodom v prijavo pisarni na Rudnem polju.  Brez predloge tega kupona na recepciji planinske koče, nočitev v teh objektih ne bo možna. Združenja zberejo denar za pohodnike, ki bodo nočili v Vadbenem centru SV na Pokljuki, Triglavskem domu na Kredarici, domu Planika ali Staničevi koči za samo noč ali za nočnino z enolončnico in ga vplačajo na TRR organizacijskega odbora št. 07000-0000473741 pri GB dd Kranj. Združenje naj vplača ločijo za nočitev in prispevek 17 € za stroške udeleženca za pokritje organizacije. Po vplačilu obvezno pisno sporočite organizatorju za kar je plačano navedeno! To velja še posebej, če je z enim univerzalnim plačilnim sredstvom nalogom skupaj vplačano za več pohodnikov.

Cena prenočitve v vadbenem centru Pokljuka je 8,00 € na osebo, cena prenočitve z enolončnico in čajem v Triglavskem domu na Kredarici, v domu Planika ali Staničevem domu bo 28 € na osebo. V ceni je zajeto tudi plačilo turističeo takse.


4. POGOJI ZA UDELEŽBO IN NAVODILA ZA POHOD

Pohoda se lahko udeležijo člani ZVVS, PVD SEVER, ZSČ, ZB za vrednote NOB, ki so zdravstveno in kondicijsko sposobni premagati to obremenitev.  Pred prijavo ocenite svoje zdravstveno stanje in kondicijsko usposobljenost.
POHODA SE UDELEŽI VSAK NA LASTNO ODGOVORNOST.

Za kritje organizacijskih stroškov je prispevek v višini 17 € po udeležencu. Organizator vsem udeležencem zagotavlja spominsko majico, kapo, znak in topli obrok ob povratku na  Rudnem polju. Organizator bo za varnostno službo (ekipa gorskih reševalcev), ki bo delovala v organizirani koloni Rudno polje - Vodnikov dom - Planika – Triglav – Kredarica – Planika ali Staničeva koča v petek od 6. do  16. ure in v soboto od 7. do 13.  ure na relaciji od prenočišč do Rudnega polja.  Pohod bo organizator  prilagodil trenutnim časovnim razmeram.  Če vreme ne bo dopuščalo varnega vzpona, vzpon na vrh ne bo  dovoljen, pohod pa bo preusmerjen samo do Triglavskega doma na Kredarici. Vsak pohodnik prejme blok za topli obrok - kosilo, ki bo v prostorih hotela CENTER na Rudnem polju. Z izpolnjeno in podpisano prijavnico se vsak udeleženec zavezuje, da se pohoda udeležuje na zadnjem  in da bo spoštoval navaja odgovornost organizatorja pohoda in pravil obnašanja v Triglavskem narodnem parku. Druge podrobnosti v posebnosti prijave in udeležbe določijo pasamesno združenje sama.

POZORNO PREUČITE DODATNA POJASNILA NA PRIJAVNICI ZA POHOD, ki je v prilogi

VAŽNO OPOZORILO!

1. Dogovorjeno je, da bo helikopter v petek poletel samo enkrat in to za prevoz praporov, instrumentov in nastopajočih.

DOSTAVA HRANE IN PIJAČE NE BO MOGOČA.!

Kdor želi karkoli dostaviti na Kredarico, naj si zagotovi v zadnji režiji ali v sklopu redne helikopterske oskrbe planinskih koč. O možnostih in ceni se informirajte na Kredarici.

V PRIMERU SPREMEMB BOSTE PRAVOČASNO OBVEŠČENI PREKO VAŠIH ZDRUŽENJ!

Nasvidenje na pohodu!

PREDSEDNICA ORGANIZACIJSKEGA ODBORA: Danijela Mandeljc

Celoten dokument razpisa in prijavnica je v prilogi.

Pripeta datoteka: za_razpis_2022-TRIGLAV-RAZPIS 36. POHOD.pdf

Dražgoše 9. 1. 2022

V NEDELJO, 9. JANUARJA 2022 OB 12. URI, BO V POČASTITEV 80. OBLETNICE DRAŽGOŠKE BITKE 64. PRIREDITEV »PO STEZAH PARTIZANSKE JELOVICE V DRAŽGOŠAH«

Za prevoz udeležencev na prireditvi bomo organizirali avtobuse. Zato je potrebno, da nam do srede,  5. januarja 2022 število udeležencev. Cena prevoza bo 9,00 EUR .

Odhodi avtobusov:

Bohinj – po dogovoru

Krnica ob 9.00 uri - Zg.Gorje, Sp. Gorje, Zasip, Bled-glavna postaja 9.15 uri, Bled-Union 9.15 uri, Lesce-glavna postaja, Lesce-Tulipan, Radovljica-Isospan 9.30, Radovljica 9.30, Dražgoše

V kolikor bo večje število prijav proti KOZB Dobrava, Kropa proti Lancovem, se bo pobiralo tudi na Lipnici pri Iskri proti Lancovem.

Predsedniva ZB za vrenote NOB Radovljica Danijela Mandeljc.

Spominska slovesnost na Goreljku, Pokljuka 2021 je odpovedana

Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica sporoča, da glede na trenutne ukrepe NIJZ oziroma vlade RS za preprečitev korona virusa, tradicionalne spominske slovesnosti na Goreljku ne bo.

V spomin na padle borce III. bataljona Prešernove brigade bodo predstavniki Združenja Radovljica in KO ZB Bohinj pred spomenikom na Goreljku položili venec. 

Predsednica ZB NOB Radovljica, Danijela Mandeljc

Spominska slovesnost ob 80. obletnici ustanovitve Cankarjevega bataljona

Spoštovani!

Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica vabi v soboto, 7. avgusta 2021  na spominsko slovesnost ob 80. obletnici ustanovitve Cankarjevega bataljona  in prazniku  Občine Radovljica. Spominska slovesnost s kulturnim programom  bo  ob 11. uri  pri Partizanskem domu na  Vodiški planini ( Jelovica ). Slavnostni govornik bo Boštjan Poklukar, nekdanji minister za notranje zadeve.

Prireditev bo v skladu z navodili NIJZ – PCT – preboleli-cepljeni-testirani.

Vljudno vabljeni!

 

Danijela Mandeljc predsednica Združenja

Radovljica, 22. julij 2021 

35. spominski pohod na Triglav, 9. in 10. julij 2021

35. Spominski pohod na Triglav bo letos 9. in 10. julija 2021. 

Temu pohodu namenjamo tudi ZAKLJUČNO PRIREDITEV, KI BO V SOBOTO 10. JULIJA 2021 OD 12.00 DALJE.

PRIREDITEV BO NA BIATLONSKEM STADIONU NA RUDNEM POLJU NA POKLJUKI.

SLAVNOSTNI GOVORNIK BO  MARIJAN KRIŽMAN, PREDSEDNIK ZVEZE ZDRUŽENJ BORCEV ZA VREDNOTE NOB SLOVENIJE.

Vaše prijave bomo zbirali do torka, 6. julija 2021  na tel. 041 970-668. Cena prevoza v obe smeri  je  8,00 € .

Predlog odhodov avtobusov:

1.avtobus

Bohinj – po dogovoru

2.avtobus

Radovljica ob 9.00 uri: Isospan, Lesce-Tulipan , Lesce-glavna postaja, Bled-Union 9.15 uri,  Zasip ob 9.25 uri, Sp. Gorje, Zg. Gorje, Krnica ob 9,35. uri Rudno polje. 

Prosimo, da zagotovite društvene prapore.

Prireditev organiziramo in izvajamo pod ukrepi preprečevanje covida-19 in z upoštevanjem navodil ter priporočil NIJZ.

Za udeležbo na prireditvi je potrebno izpolnjevanje enega od pogojev PCT (negativni test, cepljenost ali prebolelost covida-19)

Tovariški pozdrav in nasvidenje na Pokljuki!

Danica Mandeljc, l.r.

P r e d s e d n i c a   OO

Obvestilo o odpovedi slovesnosti na Vodiški planini 1. 8. 2020

5. avgust, dan ustanovitve Cankarjevega bataljona je praznik občine Radovljice. Vedno je bila ob tej priliki spominska svečanost ob Partizanskem domu na Vodiški planini, kjer se je v zavetju jelovških gozdov  bataljon formiral.

Že v lanskem letu je vzklila ideja, da se spremljajoče objekte Partizanskega doma obnovi in uredi okolico, da bo praznične dni leta 2020 pričakal dostojno. Epidemija nam jo je krepko zagodla. Pa vendar nam je po dobrih 700 urah prostovoljnega dela uspelo.
Svečanosti, kot smo je vajeni, zaradi nastalih razmer žal to leto ne bo. Združenje bo ob skromni udeležbi praporov in članov, ter nekaj zahvalnih besedah takratnemu dejanju in pogumu borcev Cankarjevega bataljona položilo venec.

Ker pa je Vodiška planina in z njo tudi Partizanski dom priljubljena izletniška točka, bo od 1. do 8. avgusta 2020 potekal praznični teden, kjer se bodo dobrote običajno prazničnega dneva razpotegnile na ves teden. Tako boste lahko posamezno in v skladu s priporočili NIJZ opravili prijeten izlet, počastili praznik in se spomnili dogodka, kateremu je praznik namenjen.

Hvala za razumevanje in vse dobro!

Danijela Mandeljc,
predsednica Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica.

Vabilo na slovesnost veteranov 91

Vabimo vas na slovesnost veteranov 91 v Trzinu, ki bo v sredo, 24. 6. ob 18. uri, (polaganje vencev) in ob 19. uri  proslava v Trzinu.

Ker so ZZB izključili iz državne proslave ob dnevu državnosti, se bo KoDVOS udeležil te slovesnosti v Trzinu.
Polaganje venca k spominski plošči bitke v Trzinu pri mostu čez Pšato bo ob 18. uri. Dogajanje bo spremljala Godba na pihala Bežigrad, ki bo nastopila tudi na proslavi ob 19. uri, na kateri bo slavnostni govornik Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo.
Vabljeni!
DU

Prosimo, kolikor je mogoče, za čim večjo udeležbo praporščakov ZZB.

Pripeta datoteka: OT_vabilo_Dan_drzavnosti_2020 L.pdf

POHODOD SPOMENIKA DO SPOMENIKA, 20. 6. 2020

ZB NOB Dobrava – Kamna Gorica in
KO ZB NOB Besnica – Podblica ter KS Podblica

VABLJENI
na pohod OD SPOMENIKA DO SPOMENIKA, 
ki bo v soboto, 20. junija 2020.
Zbor ob 9. uri nad vasjo Jamnik
(obračališče za avtobus), ob cesti za Kropo oziroma Dražgoše, kjer parkiramo.

Po dobre pol ure hoje prispemo do tiskarne Meta, kjer bo sledil krajši kulturni program, ki ga bodo izvedli člani KO ZB NOB Besnica - Podblica, o dogodkih med NOB na Jelovici pa bo spregovoril tov. Jože Bešter. Za malico bo poskrbela KS Podblica. Nekateri se vrnejo na Jamnik, ostali nadaljujemo pohod čez Kroparsko goro do Vodiške planine (pribl. 40-minutni postanek pri Partizanskem domu na Vodiški planini) ter nazaj v Lipnico in Kropo, od koder bomo šoferje prepeljali do njihovih avtov na Jamnik. Skupaj 4-5 ur.

Pohod bo ob vsakem vremenu.

Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije: 041/228 729 (Mira Hladnik)

KO ZB NOB Dobrava – Kamna Gorica

KO ZB NOB Besnica-Podblica

35. spominski pohod na Triglav - obvestilo

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB RADOVLJICA

Koordinacijski odbor veteranskih organizacij za Gorenjsko
Organizacijski odbor spominskih pohodov na Triglav

Obvestilo

35. spominski pohod na Triglav je zaradi še vedno aktualnih zdravstvenih razmer prestavljen v leto 2021. Organizacijski odbor bo v spomin patrulj 1944 in 1991 organiziral spominski pohod – patrulje sestavljene iz članov organizacij Veteranov vojne 1991, Slovenskih častnikov in Zveze borcev za vrednote NOB.

Patrulja bo odšla na pot v petek, 10. julija 2020 ob 7. uri z Rudnega polja preko Planike na vrh Triglava in na Kredarico. Povratek patrulje na Rudno polje bo 11. julija 2020, kjer bo pred vojašnico Rudolfa Badjure ob 12. uri krajša spominska svečanost.

Lep pozdrav.

Danijela Mandeljc l.r.
Predsednica OO

Pripeta datoteka: PRESTAVITEV_35_POHODA.pdf

Spominska svečanost 4. maja 2020 v Begunjah na Gorenjskem

Zaradi izrednih razmer, ki vladajo v naši državi, Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica obvešča javnost, da spominska svečanost 4. maja 2020 na grajskem vrtu v Begunjah odpade.

4. maj, srečni dan za zapornike, ki so na ta dan pred mnogimi leti ponovno svobodno zadihali na tleh svoje domovine in  seveda tudi praznik KS Begunje, bomo tokrat obeležili s polaganjem venca s predstavniki Združenja.

Hvala vsem, ki se tega  datuma vsako leto spominjate s ponosom, s tem pa hkrati skrbite, da  zgodovinska dejstva, pomembna za naš obstoj, ne zbledijo!


Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica


63. prireditev Po stezah partizanske Jelovice

V NEDELJO, 12. JANUARJA 2020 OB 12. URI, BO V POČASTITEV 78. OBLETNICE DRAŽGOŠKE BITKE 63. PRIREDITEV PO STEZAH PARTIZANSKE JELOVICE V DRAŽGOŠAH

Za prevoz udeležencev na prireditev bomo  organizirali avtobuse. Zato je potrebno, da nam do četrtka, 9. januarja 2020 število udeležencev. Cena prevoza bo 8,00  EUR.

Odhodi avtobusov:
1.Bohinj – po dogovoru
2.Krnica,  ob 9.00 uri - Zg.Gorje, Sp. Gorje, Rečica, Zasip,  Bled-Union 9.15 uri, Lesce-glavna postaja, Lesce-Tulipan, Radovljica-Isospan 9.30, Radovljica 9.30, Dražgoše.

V kolikor bo večje število prijav s KOZB Dobrava, Kropa in Lancovo, se bo pobiralo tudi na Lipnici pri Iskri in Lancovem.

Na proslavo v Dražgoše so organizirani tudi pohodi:
Soteska – Rovtarica – Dražgoše:  odhod iz Soteske bo v nedeljo 12.januarja 2020 ob 6.30 do 7.30
(Soteska v bližini železnike postaje)-informacije Janez Koselj, tel.041 486 946, info@radovljica-jesenice.zvvs.si
Mlaka-Kamna gorica-Kropa- Jamnik- Dražgoše: zbor ob 6.30 uri v nedeljo 13.januarja 2020, odhod z Mlake ob 7.00 uri- informacije Slavica Soršak, tel. 031 208 509.

Tovariški pozdrav!
Predsednica: Danijela Mandeljc, l.r.


Vabilo na slovesnost na Goreljku - Pokljuka 7. 12. 2019

V soboto, 7.  decembra 2019 ob 11. uri bo v počastitev 76. letnice  boja III. bataljona Prešernove brigade spominska slovesnost pri spomeniku na Goreljku – Pokljuka.

Slavnostni govornik bo poslanec stranke Levica, Primož Siter.

Za prevoz udeležencev na prireditev bomo organizirali avtobuse. Za to je potrebno, da nam do  srede, 4. decembra 2019 sporočite število udeležencev. Cena prevoza  bo 7,00 €.

Odhodi avtobusov:

1. Bohinjska Bistrica, po dogovoru

2. Radovljica, glavna postaja ob 9.uri, Radovljica, Izospan, Lesce, Tulipan ob 9.05, Lesce, glavna postaja, Bled, Union    ob 9.10, Bled, glavna postaja ob 9.10 uri, Zasip, Sp. Gorje, Zg. Gorje ob 9.30 uri, Krnica, Goreljek Pokljuka.

3. Avtobus z Lipnice bo organiziran, v kolikor bo prijavljenih najmanj 35 udeležencev (če avtobusnega prevoza ne bo,    morajo vsi zainteresirani udeleženci na avtobus v Radovljico, odhod ob 9.uri.

Vabimo vas, da se slovesnosti udeležite v čim večjem številu. Na prireditvi naj bodo prisotni tudi praporščaki.

Tovariški pozdrav!
Predsednica ZB za vrednote NOB Radovljica: Danijela Mandeljc l.r.

Slikovni utrinki in video. Avtor:  Dušan Bavčar

Pripeta datoteka: 2019-Goreljek_KOZB_obvestilo.pdf

Vabilo na slovesnost ob 75-letnici požiga v Radovni

Vljudno vabljeni na počastitev spomina ob 75. letnici požiga talcev v Radovni v soboto, 21. septembra 2019, ob 11. uri, pri spomeniku »ROKA«, v dolini reke Radovne (Smolejeva domačija).

Slavnostni govornik bo Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Boris Franc
Predsednik KO ZB NOB Gorje

Peter Torkar
Župan Občine Gorje

Pripeta datoteka: vabilo Radovna 2019.pdf


Facebook objave